1970-1980

สมาชิกภายในวง

 

Horses (1975)

 

Radio Ethiopia (1976)

 

Easter (1978)

 

Wave (1979)